Ach 1 peukje ...

Affiche campagne zwerfvuil

Tijdens de vorige zwerfvuilcampagnes werden burgers en gemeenten onder het motto Zwerfvuil is niet meer van deze tijd aangezet om een actieve rol op te nemen in de strijd tegen zwerfvuil. Vorig jaar gingen we nog een ludieke stap verder: blikjes, kauwgom, bananenschillen en ander zwerfvuil beschouwen we als gevonden voorwerpen die we aan de eigenaar teruggeven.Uit het evaluatieonderzoek bleek dat meer dan 80% van de bevraagden minstens één van de communicatiedragers herkende. Maar de gelaagdheid van de campagne maakte wel dat de boodschap minder duidelijk was. Met de volgende campagnes zullen we trachten om Vlamingen meer persoonlijk te betrekken bij de boodschap van de campagne.

Daarom gooien we de campagne in 2013 over een heel andere boeg. We drukken de Vlaming met de neus op de feiten: 40 miljoen peuken, 8 miljoen kauwgoms en 1 à 2 miljoen plastic flesjes, blikjes en bananenschillen belanden in Vlaanderen jaarlijks naast de vuilnisbak. Als je de 40 miljoen sigarettenpeuken die momenteel jaarlijks naast de vuilnisbak belanden op een rij zou leggen, komt dit overeen met een totale afstand van 1,000 km of een trip van Brussel naar Aix-en-Provence in Frankrijk. Van de 1,2 miljoen bananenschillen kan je 28,8 ton of 3 volle vrachtwagens compost maken. En met het verwijderen van de 8 miljoen kauwgoms is één persoon die fulltime werkt en geen vakantie neemt liefst 4 jaar en 3 maanden bezig.

De totale kostprijs van de jaarlijkse zwerfvuilcampagne bedroeg in 2013 bedroeg 700.000 euro (creatie, productie en mediakost communicatiecampagne).

Hoog bereik

Via affiches langs wegen, in stations, op trams en bussen, en via radiospotjes en advertenties zetten we tijdens de zomervakantie de zwerfvuilcijfers in de kijker. Want in het gevecht tegen zwerfvuil moeten we hardnekkig durven zijn en zoveel mogelijk medestanders verzamelen. Dat doen we vooral via sensibilisering, van jong tot oud.

Uit het evaluatieonderzoek blijkt 90% van de bevraagden minstens één van de communicatiedragers – radiospot, advertentie of affiche – herkent. De affiches langs de snelweg en de affiches bij het openbaar vervoer scoren veruit het beste (bereik van 85%).

Uitgangsbuurten

In het najaar volgt de apotheose van de campagne. Dit jaar is die gericht op het zwerfvuil in de uitgaansbuurten van universiteitssteden Kortrijk, Leuven, Gent, Antwerpen en Hasselt. Dit project is de aanloop naar de lancering van de netheidsindex. De overheid wil met deze index steden en gemeenten een objectieve graadmeter aanbieden en de evolutie van het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen monitoren. Met behulp van een uitgebreide criterialijst kan elke stad of gemeente een overzicht opstellen van de impact van zwerfvuil. Zo hebben ze een goed overzicht van waar het goed gaat, welke buurten een extra inspanning verdienen en hoe de algemene toestand in Vlaanderen evolueert.