Diavoorstelling

 • Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  Foto van een Kwaliteitsparking 2013 in Heverlee, gebouwd volgens de nieuwe concessievoorwaarden. (Abscis ontwerpgroep)

  Kwaliteitsmerk 2013 autosnelwegparkings

  Binnenkort krijgt het kwaliteitssysteem een nieuwe vorm. Lees meer...   

 • Internationaal Vlaanderen (iV)
  Beeld 100 jaar Groote Oorlog

  100 jaar Groote Oorlog

  Een toeristisch marketingplan is de leidraad voor de promotie van 100 jaar Groote Oorlog. Lees meer...

 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
  Foto campagne partnergeweld

  Onderbouwde communicatie

  Het Departement WVG onderbouwt haar communicatie.  Lees meer...

 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
  Conferentie Jong in de Stad

  Conferentie Jong in de stad

  Hoe kunnen we zorgen dat jongeren een plek vinden in de stad en die zelf mee vorm geven? Lees meer...

 • Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)
  Campagnebeeld Laat uw eigendom u niet los

  Laat uw eigendom u niet los?

  Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor heeft veel voordelen. Lees meer...

 • Bestuurszaken (BZ)
  Foto kantoren Vlaams Bouwmeester (foto: Tim Van de Velde)

  Communicatieacties Vlaamse Bouwmeester

  De architecturale kwaliteit van de bouwwerken van de Vlaamse overheid garanderen en stimuleren, is de basisopdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Lees meer...

 • Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)
  Afbeelding persbeleid Muntpunt

  Een actief persbeleid

  Muntpunt ontwikkelde een plan voor een nieuw en actief persbeleid. Lees meer...

 • Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
  Campagnebeeld Richting Morgen

  Campagne Richting Morgen

  Wetenschap, technologie, innovatie en creativiteit staan voor vooruitgang. Lees meer...

 • Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
  Foto van de treinramp in Wetteren

  Cririscommunicatie treinramp Wetteren

   De crisiscommunicator zorgde voor afstemming met de persdienst van de provincie en de gemeente. Lees meer...

 • Werk en Sociale Economie (WSE)
  Beeld Duurzaam personeelsbeleid

  Alles op één site

   De nieuwe website talentontwikkelaar.be brengt alle informatie over personeelsbeleid op één plaats. Lees meer... 

 • Onderwijs en Vorming (OV)
  Beeld van de roadies

  Het leven na je diploma: Roadies

  Twee net afgestudeerden uit het secundair onderwijs ontdekken een schooljaar lang wat er zich afspeelt op de werkvloer van 40 verschillende jobs.  Lees meer...

 • Landbouw en Visserij (LV)
  Beursstand Departement Landbouw en Visserij

  Aanwezig op landbouwbeurzen

  Belangrijke spelers in de land- en tuinbouwsector zijn aanwezig op de landbouwbeurzen.  Lees meer...

   

Startpagina

Beste lezer, 

Voor de vijfde keer tonen we u dit communicatiejaarverslag in de vorm van een wiki. De redacteurs zijn de communicatieambtenaren van de vele departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.U leest hoe ze de principes uit de beleidsnota overheidscommunicatie in 2013 in de praktijk hebben gebracht: toegankelijk en begrijpelijk communiceren, klantgericht zijn, geïntegreerde informatie bieden, een langetermijnrelatie opbouwen met de doelgroepen, ruimte maken voor interactie, communicatie evalueren, ... In de carrousel bovenaan deze startpagina zetten we een paar mooie voorbeelden in de kijker. Ook de campagnes van 2013 vindt u in dit jaarverslag, net als de cijfers van media-aankopen in 2013.

Vanuit het algemene communicatiebeleid werd onder andere hard en met verbeelding gewerkt aan de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering